Examples of mathematical modelling used as a tool within NDT qualification
Paper i proceeding, 1998

Författare

Håkan Wirdelius

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Proc. 1 Int. Conf. NDE in relation to structural integritt for nuclear and pressurised components

Vol. 2 981-989
1855734303 (ISBN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

ISBN

1855734303

Mer information

Skapat

2017-10-08