Characterization of a Self-Phase-Modulation-Based All-Optical Regeneration System
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Pontus Johannisson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

Vol. 17 12 2667-2669

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07