Maximum second order PMD in emulators - a geometric approach
Paper i proceeding, 2005

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

OThT2-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07