Erratum: Natural semidirect gauge mediation and D-branes at singularities
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Författare

Christoffer Petersson

Matteo Bertolini

Gabriele Ferretti

Chalmers, Teknisk fysik, Matematisk fysik

A. Mariotti

Physical Review D

1089-4918 (ISSN)

Vol. 81

Ämneskategorier

Subatomär fysik

DOI

10.1103/PhysRevD.81.029901

Mer information

Skapat

2017-10-07