Spatial approximation of stochastic convolutions
Preprint, 2010

Författare

Mihaly Kovacs

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Fredrik Lindgren

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Stig Larsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:21

Mer information

Skapat

2017-10-07