Random patterns of non-overlapping convex grains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Marianne Månsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Advances in Applied Probability

Vol. 34 718-738

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08