Lignocellulose biodegradation
Bok, 2004

Författare

Claes Niklasson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

ISBN

0-8412-3876-6

Mer information

Skapat

2017-10-08