Theoretical analysis of heat transfer in a laminar pulsating flow
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Hassan Hemida

Chalmers, Tillämpad mekanik

Mohamed-Nabil Sabry

International Journal of Heat and Mass Transfer

Vol. 45 1 1767-1780

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06