Observations of molecules in luminous infrared galaxies
Licentiatavhandling, 2010

Interstellar medium

Galaxies

Radio astronomy

Astrochemistry

EA-salen, Hörsalsvägen 11, Chalmers
Opponent: Dr. Christian Henkel, Max Planck Institut für Radioastronomie, Bonn

Författare

Francesco Costagliola

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

EA-salen, Hörsalsvägen 11, Chalmers

Opponent: Dr. Christian Henkel, Max Planck Institut für Radioastronomie, Bonn

Mer information

Skapat

2017-10-07