Infared spectroscopic study of polymers exposed to ethylene oxide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1985

Författare

Elisabeth Saalman

Biomaterials

6 225-

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

Mer information

Skapat

2017-10-10