Effects of the Upstream Conditions on the Mean Statistics of Turbulent Boundary Layers with Zero Pressure Gradient
Paper i proceeding, 2001

Författare

Luciano Castillo

Gunnar Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Erik Eisenmen

Lecture Notes in Physics

0075-8450 (ISSN) 1616-6361 (eISSN)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-3-540-41705-7

Mer information

Skapat

2017-10-06