Evidence of non-thermal leakage
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Elisabeth Saalman

L Arvidsson

Yngve Hamnerius

P Höjevik

K. E Conell

T Kurucsev

Acta

1064 124-

Ämneskategorier

Farmakologi och toxikologi

Mer information

Skapat

2017-10-10