A wiki as a resource used in language learning by students of technology
Paper i proceeding, 2008

Författare

Linda Bradley

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation

Göteborgs universitet

Berner Lindström

Göteborgs universitet

Hans Rystedt

Göteborgs universitet

ECER

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06