The segmental and rotational dynamics of PPO investigated by neutron scattering and molecular dynamics simulations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

C. Tengroth

Dennis Engberg

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

P. Carlsson

P. Ahlström

W.S. Howells

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Lars Börjesson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

Soft Materials

Vol. 3 1-20

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07