Balancing Competition and Regulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Information Science & Library Science

Telecommunications

Communication

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Gary Madden

Curtin University

Telecommunications Policy

0308-5961 (ISSN)

Vol. 34 1-2 1-3

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

DOI

10.1016/j.telpol.2009.11.008

Mer information

Skapat

2017-10-07