Morphological aspects of metal ion diffusion in wood under acid conditions
Paper i proceeding, 2005

Författare

Anna Saltberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

The 13th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry, Auckland, New Zealand, May 2005

Vol. vol. 3 pp. 341-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06