Design för alla utbildning = Universal design education
Bok, 2004

Författare

Jan Paulsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Kristina Sahlqvist

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

HUMANIORA

ISBN

978-91-971345-5-2