effect of 2.45-GHz-microwave radiation on permeability of unilamellar liposomes to 5(6)-carboxyflourescein.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Elisabeth Saalman

B. Nordén

L. Arvidsson

Yngve Hamnerius

P. Höjevik

K. E. Conell

T. Kurucsev

Acta

1064 124-

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10