BLANK, M. (ed). Electricity and Magnetism in Biology and Medicine
Bok, 1993

Författare

Elisabeth Saalman

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Mer information

Skapat

2017-10-10