In control we trust: The use of informal control mechanisms in interorganisational projects
Doktorsavhandling, 2010

Vasa 6
Opponent: Mats Engwall

Författare

Ulrika Badenfelt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

978-91-7385-412-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3093

Vasa 6

Opponent: Mats Engwall

Mer information

Skapat

2017-10-08