ErgoSAM: A preproduction risk identification tool
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

SAM

arbetsorganisation

ergonomi

balansering

produktionsutveckling

Författare

Jonas Laring

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Marita Christmansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Roland Kadefors

Göteborgs universitet

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Human Factors and Ergonomics in Manufacturing

Vol. 15 3 309-325

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08