Noise-robust pitch synchronous feature extraction algorithm
Paper i proceeding, 2005

Författare

Samuel Kim

Thomas Eriksson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Hong-Goo Kang

Dae-Hee Youn

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap