A survey of methods for classification of gene expression data using evolutionary algorithms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mattias Wahde

Chalmers, Tillämpad mekanik

Zoltan Szallasi

Expert Review of Molecular Diagnostics

Vol. 6 1 101-110

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07