Association between genetic variation at the ADAMTS13 locus and ischemic stroke
Poster (konferens), 2009

Författare

Ellen Hanson

Göteborgs universitet

Katarina Jood

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Christian Blomstrand

Göteborgs universitet

Christina Jern

Göteborgs universitet

11th lnternational Meeting on Human Genome Variation and Complex Genome Analysis, Tallinn, Estland 2009

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07