Improved process efficiency by pre-treatment of chips?
Paper i proceeding, 2005

Författare

Fredrik Lundqvist

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Anders Eliasson

Per Tomani

Rickard Wadsborn

SPCI International Conference, Stockholm, Sweden, June 2005

pp. 5-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06