Non-strategic spin-offs: The use of corporate venturing in developing and supporting nascent ventures
Preprint, 2006

Författare

Semir Nouira

Martin Wallin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

New Technology-based Firms in the New Millennium/ R. Oakey,W. During and S. Kauser/ Elsevier

Vol. V

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07