Fashion design: world making - garment making
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Lars Hallnäs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)

Clemens Thornquist

The Nordic Textile Journal

1404-2487 (ISSN)

Ämneskategorier

Övrig annan humaniora

Mer information

Skapat

2017-10-08