Mood and Preference for Anticipated Emotions
Doktorsavhandling, 2002

Sal F1 Psyk inst Haraldsg 1 kl. 13.00

Författare

Daniel Västfjäll

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Psykologi

Sal F1 Psyk inst Haraldsg 1 kl. 13.00

Mer information

Skapat

2017-10-10