GSLG – Ett svenskt bibliotekskonsortium
Artikel i övrig tidskrift, 2008

1997 bildade fem högskolebibliotek ett ”konsortium” – ett samarbete kring ett gemensamt bibliotekssystem. Styrelsen för Guiding Star Library Group, gslg, summerar ett tioårigt projekt som har haft stor betydelse för samtliga inblandade parter och i hög grad bidragit till att öka kunskapen och kompetensen hos de medverkande.

library systems

ILS

bibliotekskonsortier

bibliotekssystem

library consortia

library management

Författare

Elisabet Andersson

Örebro universitet

Urban Andersson

Göteborgs universitet

Bertil Jansson

Linnéuniversitetet

Eva Lilja

Göteborgs universitet

BBL : Biblioteksbladet

0006-1867 (ISSN)

Vol. 93 10 22-24

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-10