GSLG – Ett svenskt bibliotekskonsortium
Artikel i övrig tidskrift, 2008

Författare

Elisabet Andersson

Urban Andersson

Göteborgs universitet

Bertil Jansson

Eva Lilja

Göteborgs universitet

BBL : Biblioteksbladet

0006-1867 (ISSN)

Vol. 93 10 22-24

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10