Kemisk Teknologi och Teknisk kemi
Bok, 2004

Författare

Börje Sten Gevert

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Sven Järås

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07