Redox investigation of some oxides of transition-state metals, Ni, Cu, Fe, and Mn Supported on SiO2
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Qamar Zafar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Tobias Mattisson

Chalmers, Energi och miljö

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Börje Sten Gevert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Energy and Fuels

Vol. ASAP Dec 1 DOI: 10.1021/ef0501389-

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06