Long-term stability of hydrodemetallization catalysts using fibrillar alumina as carrier material― a comparative study with a commercial catalyst
Paper i proceeding, 2005

Författare

Long Fei Xiang

Börje Sten Gevert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

ACS Petroleum Division Preeprints

Vol. 50 PETR-041

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07