Selective Alkylation of Toluene with Methanol over zsm-5
Paper i proceeding, 2000

Författare

Jun-Jun Yuan

Institutionen för teknisk ytkemi

Börje Sten Gevert

Institutionen för teknisk ytkemi

Heterogeneous Catalysis proceedings of the ninth Intern. Sym.

Vol. 9 841-846

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06