Catalytic alkylation of benzene with ethanol
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2002

Författare

Jun-Jun Yuan

Institutionen för teknisk ytkemi

Börje Sten Gevert

Institutionen för teknisk ytkemi

ACS Petroleum Divísion Preeprints

Vol. 47 4 368-370

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06