Alkylation of benzene with ethanol over ZSM-5 catalysts with different SiO2/Al2O3 ratios
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Jun-Jun Yuan

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi

Börje Sten Gevert

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi, Keramteknologi

Indian Journal of Chemical Technology

Vol. 11 337-345

Ämneskategorier

Kemi