Development of a Novel GANEX Extraction System for Partitioning and Transmutation Purposes
Licentiatavhandling, 2010

KB
Opponent: Andreas Geist (Karlsruhe Institute of Technology)

Författare

Emma Aneheim

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

KB

Opponent: Andreas Geist (Karlsruhe Institute of Technology)

Mer information

Skapat

2017-10-08