Melt spinning of conducting polymeric composites containing carbonaceous fillers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

electrical conductivity

Polymers

fibre

fillers

Författare

Martin Strååt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mikael Rigdahl

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Bengt Hagström

Journal of Applied Polymer Science

0021-8995 (ISSN) 1097-4628 (eISSN)

Vol. 119 6 3264-3272

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07