OPTIMISATION OF CRUSHING PLANTS USING A GENETIC EVOLUTIONARY ALGORITHM
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Magnus Evertsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Minerals Engineering

18 473-479

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08