Maskinelement - Övningar
Bok, 2005

Bok innehåller övningsuppgifter på beräkningsmetoder för ett antal vanliga maskinelement och är helt fristående.

Områdena som täcks av boken är:
• Förband
• Fjädrar
• Axlar och rotorer
• Rullningslager
• Hydrodynamiskt smorda lager
• Bromsar
• Axelkopplingar
• Remväxlar
• Kuggväxlar
• Växellådor i form av variatorer

Varje område täcks av uppgifter av varierande svårighetsgrad. Enklare uppgifter för att demonstrera beräkningstekniken och lite mer komplexa för att visa de typer av problem som man kan ställas inför som verksam ingenjör. Sist i boken finns också en formelsamling. Till samtliga uppgifter finns kompletta lösningar med hänvisningar till formelsamling.

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Magnus Evertsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

9144036191

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-01