Maskinelement - Övningar
Bok, 2005

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Magnus Evertsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

9144036191

Mer information

Skapat

2017-10-08