Gasification of biomass and waste
Kapitel i bok, 2010

gas cleaning

thermal waste treatement

Fluidized bed

gasification

Biomass

Författare

Alberto Gómez Barea

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

978-3-527-32449-1

Mer information

Skapat

2017-10-08