Internal venturing: Sponsored corporate spin-offs on new stock markets in Sweden
Preprint, 2006

Författare

Åsa Lindholm Dahlstrand

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Martin Wallin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07