Soft Shadow Volumes for Ray Tracing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

soft shadows

ray tracing

Computer graphics

Författare

Samuli Laine

Timo Aila

Ulf Assarsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Jaakko Lehtinen

Tomas Akenine-Möller

ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2005)

Vol. 24 3 1156--1165-

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07