Företagen som aktörer i den regionala tillväxtstrategin
Rapport, 2005

Författare

Patrik Ström

Olof Zaring

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Rolf Wolff

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Niklas Egels-Zandén

Magnus Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07