Kombitank för värme och varmvatten ? Resultat från mätningar på en värmepumpsinstallation
Rapport, 2005

efficiency

TES

storage tank

heating system

pump

GSHP

ground-source

sanitary hot water

heat pump

hydronic

control

thermal energy storage

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06