Inomhusmiljö och hur den upplevs i vårdlokaler
Artikel i övrig tidskrift, 2005

hospital wards

indoor environment

thermal comfort

Författare

Jennie Skoog

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi&Miljö

Vol. 76 2 57-58

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06