Värmepumpen i olika värmesystem
Artikel i övrig tidskrift, 2005

under-floor heating

fan-coil

radiator

heat pump

heating system

Författare

Fredrik Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Monica Axell

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Sveriges Energiting

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13