Effektiva värmepumpslösningar - Alternativ vid konvertering av elvärmda hus
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2005

pump

electric heating

heat pump

fan-coil

SHW

hot water

efficient

SPF

fan

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Sveriges Energiting

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06