Precipitation and separation of lignin from kraft black liquor
Licentiatavhandling, 2002

precipitation

carbon dioxide

softwood

washing

sulphuric acid

boiling point rise

black liquor

filtration

viscosity

lignin

Författare

Fredrik Öhman

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07