Rejection method for generating Nakagami-m independent deviates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Michail Matthaiou

Chalmers, Signaler och system

David I. Laurenson

IET Electronics Letters

Vol. 43 25 1474-1475

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06