The Grain Boundary Microstructure of epitaxial La1-xSrxMnO3 (x=1/3) Films on SrTiO3 Bicrystal Substrates
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Tomas Liljenfors

Chalmers, Teknisk fysik

Robert Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Zdravko Ivanov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Eva Olsson

Chalmers, Teknisk fysik

Microscopy and Microanalysis Conference, August 2004, Savannah USA

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06